Aktualności

Firma Automix Energetyka Sp. z o.o. podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą zadania firmą Poleko Budownictwo Sp. z o.o. na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach budowy drogi łączącej Pomorskie Centrum Inwestycyjne z ulicą Nową Portową.

To kolejne wspólne przedsięwzięcie realizowane przez naszą firmę z Poleko Budownictwo. Od marca 2018 roku współpracujemy także przy budowie wewnętrznego układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w „POMORSKIM CENTRUM INWESTYCYJNYM” w Gdańsku.

Galeria: