Aktualności

Zakończył się drugi etap budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w Tczewie – inwestycji realizowanej w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”.

Nasza firma była wykonawcą prac elektroenergetycznych i teletechnicznych – wybudowane zostało nowe oświetlenie na ulicach Nadbrzeżnej, Czatkowskiej oraz Za Portem, a także przebudowane zostały sieci telekomunikacyjne operatorów Orange Polska i Netia.

Galeria: