Aktualności

W dniu dzisiejszym zakończono procedurę odbiorową zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich w ramach BO 2018”.

Zadanie było przez nas realizowane 2-epatowo. W pierwszej kolejności wykonaliśmy dokumentację projektową, następnie nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na roboty budowlane. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 85 tys. zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Więcej o inwestycji można przeczytać na stronie internetowej Inwestora – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (link).

Galeria: