Aktualności

Firma Automix Energetyka Sp. z o.o. podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą firmą Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. na wykonanie robót elektrycznych w ramach remontu linii tramwajowej na Stogach.

W ramach wykonywanych robót Automix Energetyka przebuduje kolidujące odcinki linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz wybuduje oświetlenie na całej trasie inwestycji, także wykona instalacje elektryczne w budynkach obsługi pętli tramwajowej.

Więcej o inwestycji