Oferta

 • Budowa linii kablowych doziemnych
 • Budowa kanalizacji pierwotnej i wtórnej
 • Budowa i regulacja studni kablowych
 • Budowa sieci magistralnych
 • Budowa sieci rozdzielczych
 • Budowa sieci abonenckich
 • Budowa sieci światłowodowych
 • Przebudowa kabli miedzianych i światłowodowych
 • Zabezpieczenie istniejących kabli
 • Badania i pomiary kabli miedzianych
 • Badania i pomiary kabli światłowodowych
 • Usuwanie uszkodzeń oraz awarii sieci telekomunikacyjnych
 • Budowa linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia
 • Budowa linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia
 • Przebudowa linii nN i SN
 • Budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych 15/0,4 kV
 • Montaż złącz kablowych SN i nN
 • Montaż muf i głowic kablowych na kablach SN i nN
 • Budowa oświetlenia zewnętrznego dróg i placów
 • Budowa oświetlenia iluminacyjnego
 • Badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych nN
 • Badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych SN
 • Badania i pomiary natężenia oświetlenia
 • Lokalizacja uszkodzeń linii kablowej nN i SN
 • Usuwanie uszkodzeń sieci nN i SN
 • Przeglądy i utrzymanie stacji transformatorowych
 • Wynajem koparko – ładowarki
 • Wynajem mini koparki
 • Wynajem podnośnika koszowego 16 m