Referencje

Referencje naszych klientów:

Przebudowa Kanału Płonie

Trasa Słowackiego. Zadanie III

Trasa Sucharskiego. Zadanie I

Stacja transformatorowa

Budowa ul. Nowej Wałowej - etap I.

Budowa terminalu przeładunkowo-składowego GZNF FOSFORY.

Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni. Odcinek I.

Budowa ul. Nowej Wałowej - etap I.

Budowa ul. Borowieckiej i Tuchomskiej w Baninie.

Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Tczewie

Budowa terminalu przeładunkowo-składowego GZNF FOSFORY

Budowa ciągu pieszo-jezdnego do biurowca KOGA

Budowa infrastruktury towarzyszącej przy Olivia Business Centre

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych Kamienny Potok

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego. Etap III

Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I. Zakres PKM S.A.

Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego

Rozbudowa ul. Juliusza Słowackiego

Przyłącze energetyczne do węzła betoniarskiego przy budowie trasy S7

Park Poforteczny. EKO Hewelianum

Zaufali nam: